Otcovství a příbuznost

Analýza DNA je dnes standardní metodou určování otcovství či jiných příbuzenských vztahů. DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, ze stěru ústní dutiny. DNA se izoluje ze slin od domnělého otce a od dítěte, případně i od matky. Vyizolovaná DNA je podrobena enzymatické reakci, při které jsou namnoženy předem stanovené úseky DNA, tzv. genetické markery. Tyto markery vytvářejí charakteristický genetický profil každého jedince.

Princip stanovení otcovství je založen na porovnání genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud je při srovnání u dítěte nalezena kombinace markerů, kterou domnělý otec nemá, lze se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a domnělého rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou, která je velmi blízká 100%. Kromě určování otcovství lze analýzou DNA potvrdit či vyvrátit i jiné příbuzenské vztahy, například pokrevnost sourozenců atd.

11238521 m
Test otcovství (pro osobní účely)
Skladem
312/STA

Tento test otcovství nezahrnuje ověřování totožnosti testovaných osob a slouží tedy pouze pro osobní účely (nelze použít u soudu). Výsledky obdržíte standardně do 5...

 
od 5 400 Kč
53242276 l
Test otcovství s ověřením totožnosti
Nově na eshopu
Skladem
315/OTE

DNA test otcovství s ověřením totožnosti slouží pro případ pozdějšího vypracování znaleckého posudku. Odběr vzorku DNA (ze stěru z úst) probíhá za přítomnosti našeho pracovníka,...

 
od 6 400 Kč
97806180 l
Test otcovství se znaleckým posudkem (pro právní úkony)
Nově na eshopu
Skladem
983

Test otcovství sloužící pro soudní účely s vypracováním znaleckého posudku. Odběr DNA (ze stěru z úst) se provádí v naší společnosti, stejně jako ověření totožnosti zúčastněných...

 
od 14 900 Kč
photodune 332496 brother and sister playing piano l
Test příbuznosti (mateřství, sourozenectví atd.)
Nově na eshopu
Skladem
321/2

DNA test, který slouží ke zjištění jiné příbuznosti, než je otcovství (např. sourozenectví). Tyto testy vypracováváme po předchozí konzultaci a zhodnocení možností testování za...

 
od 5 900 Kč
10417864 l
Test vaječnosti (zygozity) dvojčat
Skladem
327

Určení vaječnosti dvojčat pouze na základě podobnosti nemusí být vždy směrodatné. Tento genetický test slouží ke spolehlivému určení vaječnosti (zygozity) dvojčat.

 
4 760 Kč
Detail
207643084 l normal none
Konzultace k testům otcovství a příbuznosti
Skladem
1018/30

Máte otázky týkající se testů otcovství či příbuznosti, na které jste nenašli odpovědi na našem e-shopu? Potřebujete probrat nejasnosti ohledně znaleckých posudků? Nově Vám...

 
od 250 Kč
6 položek celkem